Оточ одь

EN MN

About High health

Дээд Эрүүл Мэндийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх шаардлага, арга зам  Илтгэгч: Хүний их эмч Ц.Александр

Дээд Эрүүл Мэндийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх шаардлага, арга зам Илтгэгч: Хүний их эмч Ц.Александр

Өнөөдөр бид хүний бүтэц язгуурыг хүлээн зөвшөөрч, судалж, урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эмчлэхэд Дээд Эрүүл Мэндийн түвшинөөс хандах бодит үнэнд тулаад зогсжээ. Анагаах ухаан эсээс цааш гарах гарц олоогүй байна. Гарц олж гэмээн барих тулах цэгээ алдана. Тэгэхээр одоо яах вэ? гэдэг асуудалтай халз тулгарчээ. Хүний бүтэц язгуур зөвхөн молекулаас нааших дүрсээс бүтдэг гэж үү ? Үгүй ээ. Гарц нь