Оточ одь

EN MN

Эрдэм шинжилгээний бүтээл

Дээд эрүүл мэндийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх шаардлага, арга зам

Дээд эрүүл мэндийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх шаардлага, арга зам

 Илтгэгч: Хүний их эмч Ц.Александр  Нэг. Үндэслэл  Орчин үеийн Анагаах ухаан өндөр түвшинд хүрсэн боловч хүн амын өвчлөл тууштай буурахгүй, дундач наслалт зохих түвшинд хүрэхгүй байна. Орчин үеийн бусад Шинжлэх Ухааны ололт нээлт Анагаах Ухааны онол, практикт зарим талаар нэвтрэх нь удааширалтай байгаа. Дорно дахины Гүн ухаан, Уламжлалт АУ-ны ололтыг ашиглах, орчин үеийн АУ-ны хөг

"Дээд эрүүл мэнд" илтгэл

"Дээд эрүүл мэнд" илтгэл

Илтгэлийн хураангуй    Илтгэгч Х. Цэрэндорж             / АУ-ны магистр, “Оточ Одь” эмнэлэгийн зөвлөх эмч /  Нэг. Үндэслэл       Дорно дахины тарни бясалгалын гүн ухаан, практик арга зүй, орчин үеийн изотерк ухаан судлаачдын ололт, нарийссан шинжлэх ухаануудын нээлт баталгаануудад үндэслэсэн болно.  Хоёр. Зорилг