Оточ одь

EN MN

Элэг цөсийг цэвэрлэх

Нийтэлсэн: 2012/07/03

Амьсгалаа алгуурхан авч хоёр гараа дээш өргөн сээр нурууны гол баганаар зүүн талруугаа аль болох их хазайж нумлан татаж амьсгал. Дүүрэн элэг цөсөө мэдэр. Амьсгалаа гэнэт маш огцом үлээн гарга. Элэгнээс хортой бохир хий. Амьсгалаар сүв бүхнээр хөөгдөн гарла гэж төсөөлөн бодож мэдэр. Элэгний модон махбодь цэвэршиж байна гэж төвлөрөн бодно. Дараа нь галан шороон, төмөр усан махбодийг цэвэршүүлж дасгалаа 5 удаа үйлдээрэй. 

Зургаадах удаа дасгалаа хийхдээ элэг цөсний 5 махбодь 13 орны модон махбодь цэвэршлээ гэж төвлөрөн бод. Цэвэршүүлэн үйлд. Модон махбодиос гал махбодь хөллөдөг. 

"Дээд эрүүл мэнд" номоос