Оточ одь

EN MN

Түргэн амьсгал

Нийтэлсэн: 2012/06/10

Дасгалыг завилангаа сууж гүйцэтгэ. Хүзүү сээр нуруу ууц эгц сосоо байрлана. Гар мөрний булчинг суллаж доош унжуулан сарвууг өвдгөн дээрэ тавьж байрлуулна. Дасгал амьсгалаа гаргалтаар эхлэнэ. Эхний долоо хоногт амьсгалын хурд тоог хувь хүн өөр өөрийн боломжийн хирээр тогтоо.

Өөрт тохирсон энэ хурд эрчмээр хэд хоног хийж, хэдий тоо ямар хурдаар нэмэгдүүлэх нь уш хүний нас хүйс, эрүүл мэндийн байдлаас шууд хамаардаг учир энэ тоо хурдыг зөвхөн багш тогтоож удирдана.

Түргэн амьсгалыг нэг үед 9,18,36 тоогоор эхлэ. Үе бүрийн дараа 3-5 ердийн амьсгалха хугацаагаар амар. Гурван үе бүгд 27,54,108 удаа хийнэ. 3,5,7 хоногийн дараа 3,5,9 ахиулсаар 1 минутанд 120 уда амьсгал. Энэ бол дунд зэргийн хурд бясалгагчид минутанд 240-500 удаа амьсгалдаг. Түргэн амьсгал нь хэвлий цээжний 2 хэлбэр байж болно. Хэвлийгээр амьсгалах үед цээжний булчингаа сулласан байх ёстой.

Хэвлийн амьсгалын дасгалд өрц, хэвлийн булчин л эрчимтэй ажиллана. Амьсгал гаргахад өрц өргөгдөж, хэвлий аль болох сайн мэхийж татагдана. Амьсгала авахад өрц дээд зэргээр доошилж хэвлий гадагшаа түмбийнэ.

Цээжний амьсгалын үед хэвлий өрцний булчингаа сулласан байна.

Эрүүлжүүлэх нөлөө

  • Амьсгалд оролцдог цээж хэвлий өрцний булчингуудыг бэхжүүлнэ.
  • гадаад хийн гүйлтийг эрчимжүүлнэ.
  • Гадаад орчны элдэв нөлөөнөөс тасрах боломж олгоно.
  • Элэг дэлүүнд нөөцлөгдсөн цусыг хөөн гаргаж цэвэршүүлнэ.

Эргэлдэх цусны хэмжээг нэмэгдүүлж захын хаалттай хялгасан судсыг ажиллуулж эхэлнэ.

 

"Дээд эрүүл мэнд" номоос