Оточ одь

EN MN

Сунгах дасгалын бүлэг

Нийтэлсэн: 2012/05/15

Дасгал №1

Эрүүгээ өвчүүндээ хүргэж, сээрний үенүүдийг урагш татан бөхийж эцсийн байдалд хүртэл амьсгалаа гарга.

Амьсгалаа авахдаа толгойгоо аажим өргөж, хүзүү сээрний үеийг дээшлүүлж эгцэр.

Хүзүү сээрний үеэр дээш нь татаж сунга. Эцсийн байдалд түр барь. Амьсгал гаргахдаа хүзүү сээрний үеийг доошлуулж бөхий.

Амьсгалаа бүрэн гаргаж хоослоод эцсийн байдалдаа боломжийн хирээр барь. Дасгалаа 3,5,9 удаа хий.

Дасгал№2

Хүзүү сээр нуруу ууцны үеэр дээш өргөж сунган татахдаа амьсгалаа аль болох гүнзгий ав. Эцсийн байдалд боломжоороо барь. Амьсгал гаргахдаа хүзүү сээрний үеийг доошлуулж бөхий. Нуруу ууцны үеийг нумруулан татаж уушигаа бүрэн хоосол. Эцсийн байдалдаа боломжийн хирээр барь дасгалыг 3,5,9 удаа хий

Дасгал№3

Хүзүү сээрний үеэ дээш сунган татахдаа амьсгалаа зугуухан ав.

Эцсийн байдалд түр барь. Амьсгалаа зөөлөн удаан гаргахдаа хүзүү сээрний үе бүрээр ар тийш нь тат. Эцсийн байдалд хүрээд түр барь.

Амьсгалаа зугуухан авч тэгшир. Дасгалыг 3,59 удаа хий

Дасгал №4

Хүзүү сээр нуруу ууцны үеийг дээш татаж амьсгалаа маш зугуухан авахдаа баруун гараа алгуурхан өргөж хурууг сарвай, тохой мөрний үеэ сунган тат.

Эцсийн байдалдаа түр барь. Амьсгалаа гаргахдаа зүүн тийшээ хазайж дээрх үе болгоноо сайн мэдэрч татаарай. Эцсийн байдалд боломжийн хэрээр барь. Амьсгалаа зугуухан авч тэгшир. Дасгалаа 3,5,9 удаа хийнэ

Дасгал №5

Дөрөвдэх дасгалыг баруун талруугаа давтан хийнэ.

 

"Дээд эрүүл мэнд" номоос