Оточ одь

EN MN

Зүрх нарийн гэдсийг цэвэрлэх

Нийтэлсэн: 2012/07/07

Амьсгалаа зугуухан гүн авахдаа 2 гарыг аль болох эгц дээш нь сунган өргөж хүзүү сээрний үеэр гэдий. Амьсгалаа огцом гарга. Зүрх нарийн гэдэсний бохир хий гарч буйг мэдэр. Зүрхний гал махбодио цэвэршлээ гэж төсөөлөн бод. Үүний дараа зүрх нарийн гэдэсний шороон, төмөр, усан, модон махбодийг цэвэршүүлж дасгалаа 5 удаа үйлдэнэ. Зургаадах дасгал хийхдээ зүрхний 5 махбодь 13 орны гал махбодь цэвэршлээ гэж төсөөлж бодон үйлдэнэ. Модон махбодиос шороон махбодь гарна.