Оточ одь

EN MN

Дэлүү ходоодыг цэвэрлэх

Нийтэлсэн: 2012/07/18

Амьсгалаа авахдаа гараа дээш өргөсөөр сээр нурууны үеэр эгц дээш нь татаж баруун талруугаа аль болох их хэлтийж нумруулан тат. Амьсгалаа огцом гэнэт гаргахдаа дэлүү ходоодны модон махбодь цэвэршлээ гэж төсөөлөн бодно. Үүний дараа дэлүү ходоодны төмөр, усан, модон, галан махбодийг цэвэршүүлэн дасгалаа 5 удаа хийнэ. Зургаадах дасгал хийхдээ дэлүү ходоодны таван махбодь 13 орын шороон махбодь цэвэршлээ гэж төсөөлөн бодож цэвэршлээ гэж төсөөлөөрэй.

Таван махбодь 6 сав эрхтнийг цэвэршүүлэх дасгалыг орой унтахын өмнө өглөө сэрэнгүүтээ өдөр 2 удаа хийвэл та маш эрүүл байх болно. Хэрэв таны аль нэг эрхтэн өвчтэй бол тухайн эрхтний хүй махбодьтой эрхтнийг цэвэршүүлж эхлээрэй. Дараа нь нөхөр махбодьтой эрхтнийг тэгээд дайсан махбодьтой эрхтэн эцэст нь эх махбодьтой эрхтнүүдийг цэвэршүүлсний дараа эмгэг эрхтнээ цэвэршүүлэх дасгалаа хийвэл үр дүн илүү байдаг юм.