Оточ одь

EN MN

Амьсгал түгжих дасгал

Нийтэлсэн: 2012/06/04

Дасгал№1

Ердийн амьсгал авсны дараа уушгин дах хий бүрэн гүйцэт гаргаад хамраа чимх. Өөрийн боломжийн хэрээр тэс. Дараа нь гурван удаа ердийн амьсгал. Дасгалаа давтан хий. Амьсгал түгжих хугацаа таны анхны амьсгалаа гаргаад тэссэн хугацаа. Тийм хугацаагаар амьсгалаа түгжиж 5-7 хоног хичээллэ. Дасгалаа 3,5,9 удаа хий.

Дасгал №2

Долоо хоногийн дараа анхны амьсгал түгжсэн хугацааныхаа ½-ээр нэмэгдүүл. Ахиулсаар 45 секунтээс 60 секунт түгжиж сур. Энэ хэмжээнд хүрснийхээ дараа 3-р дасгалаа хийгээрэй.

Дасгал№ 3

Амьсгалаа алгуурхан 9 секундын турш аваарай. Тэгээд амьсгалаа нүүрэнд нь 18 секунт түгж 18 секундын турш гарга. Энэ дасгалыг төвөггүй хийдэг болсныхоо дараа 4-р дасгалаа хийгээрэй.

Дасгал№ 4

Амьсгал авалт 18секунд. Түгжилт 36 секунд, гаргалт 36 секунд

Дасгалаа 3,6,9 удаа хийгээрэй.

Эрүүлжүүлэх нөлөө

  • Эд эсийг хүчлтөрөгч бага орчинд дасгах нөлөөтэй.
  • Амьсгалын эрхтэн, амьсгалд оролцогч орчингуудыг, мэдрэл сулрааж амраах үйлчилгээтэй.
  • Цул өтгөрч нөжрөхөөс сэргийлдэг.
  • Сансрын элчийг тунгаан барьж нөөцлөх хугацааг нөхцөлдүүлнэ.
"Дээд эрүүл мэнд" номоос